Speel-goed

Beste ouders en kinderen,

Zoals jullie weten is ons jaarthema “Fijn-spelen”.

Spijtig genoeg worden er tijdens de speeltijd spelletjes gespeeld die niet ok zijn : boefje, catch, scènes uit vechtfilms, 3 tegen één, politie en dief, …

Spelletjes waarbij er wordt gestampt, getrokken en geslagen.

Deze spelletjes lopen vaak uit de hand en zo ontstaan er conflicten.

De school vindt dit geen correcte spelletjes en heeft hier aandacht voor.

Net zoals vorig jaar gaan we van start met de groene en de rode kaarten.

 

de groene duimkaart.

     dikke duim

de rode kaart

rode kaart 3

Uw kind speelt een leuk spel!

Proficiat! Doe zo voort !

Uw kind speelt een spel dat niet gepast is /niet OK is !

STAP 1 Leerkrachten signaleren:

Wanneer we de rode kaart moeten tonen wordt de naam van het kind(eren) genoteerd in een boekje.

 

STAP 2 Time-out:

Wanneer de naam van een kind 3 keer in het boekje werd genoteerd krijgt het kind een ‘time-out’. Dit wil zeggen dat het kind tijdens een kleine speeltijd aan de kant staat en niet mag spelen. In de klasagenda komt een signaalsticker.  

S STAP 3 Aangepaste straf na 3 en 6 time-outs:

à het kind krijgt een aangepaste straf.

 

STAP 4 Oudergesprek na 9 time-outs:

à ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om te bepalen hoe we dit samen constructief kunnen aanpakken.

Het kind krijgt dan een gedragskaart voor de speelplaats.

 

Wij hopen op een fijne, positieve samenwerking! Het schoolteam.


Zorgjuf Ineke

Mijn naam is Juf Ineke.

—Ik werk sinds 2001 in de Regenboogschool.
  Ineke profielfotoIk heb altijd les gegeven in het 2de leerjaar.                              
—Sinds september 2014 ben ik zorgjuf en beleidsondersteuner.
—Ik ben gehuwd met Patrick en woon in Dilbeek.
—Ik ben mama van 2 twintigers: Karen en Ruben.
—In het weekend geniet ik graag van de volgende dingen:
  films kijken, fitness, een goed boek lezen, lekker eten, op reis gaan,...